You are here

Project Ingenieur Fire Safety (M/V)

Project Ingenieur Fire Safety (M/V)

Country: 
Belgium
Company: 
SECO Belgium - Head office

Jouw rol als Project ingenieur Fire Safety 

Wenst U een gevarieerd job vol met uitdagingen ? SECO wenst U een functie voor te stellen die een breed technisch gebied van brandveiligheid behandelt, uw werk zal zowel een eerder theoretisch gedeelte omvatten (beoordeling van studiedocumenten) maar eveneens een meer praktijkgericht gedeelte gelinkt met de uitvoering op de werven. U zal contact hebben met alle actoren actief in de brandveiligheid.

De ingenieur brandveiligheid staat in voor de opvolging van bouwprojecten en het uitvoeren audits van bestaande gebouwen, om na te gaan of de werkzaamheden voldoen aan de wettelijke verplichtingen op het gebied van brandveiligheid.

Afhankelijk van de opdracht die is toevertrouwd aan SECO, zal hij een of meerdere van de volgende technische gebieden behandelen: stabiliteit bij brand, compartimentering, evacuatie van personen, reactie bij brand, actieve beschermingsmiddelen (sprinklers, rookafvoer, branddetectie, waarschuwings- en alarmsystemen, enz.).

Als onderdeel van de opvolging van bouwprojecten, zal de ingenieur brandveiligheid ingrijpen tijdens de ontwerp-, uitvoerings- en opleveringsfasen van de gebouwen. Zijn tussenkomst omvat de verificatie van ontwerp- en uitvoeringsdocumenten (plannen, rekennota's, technische fiches, ...), het uitvoeren van bezoeken ter plaatse en de deelname aan werfvergaderingen in de mogelijke aanwezigheid van de bevoegde autoriteiten (brandweer, FOD Binnenlandse Zaken, ...).

Voor sommige projecten voert de ingenieur brandveiligheid zijn missie uit in een multidisciplinair team van gespecialiseerde ingenieurs van SECO.

Hij zal communiceren met zijn collega's en met de verschillende belanghebbenden van het project (klant, architect, studiebureau, algemene aannemer, gespecialiseerde aannemer).

 

 

Uw profiel

  • Burgerlijk of industrieel ingenieur (elektromechanica, mechanica, elektriciteit, bouw) of architect.
  • Een gespecialiseerde opleiding in brandveiligheid (master, aanvullende masteropleiding, postgraduaat, permanente bijscholing) is een troef.
  • Een ervaring in de brandveiligheid van gebouwen is een toegevoegde waarde.
  • Vereiste kwaliteiten: nauwgezet, nieuwsgierig, teamplayer, zelfstandig en georganiseerd.
  • Franstalig of een heel actieve kennis van het Frans als tweede taal. Kennis van Engels is een extra troef.

SECO biedt u

SECO is een mensgerichte organisatie, internationaal actief en zijn medewerkers erkennen het belang van wederzijds respect en persoonlijke betrokkenheid. Uw functie, die voortdurend zal evolueren, stelt u in staat een beroep te doen op een grote expertise en deel te nemen aan verschillende projecten.
Je hebt intern en extern toegang tot permanente bijscholing van hoge kwaliteit. Je wordt omringd door je collega's, gemotiveerde experts die je graag helpen en hun kennis delen.
SECO biedt een vast contract van 40 uur / week (inclusief 12 compensatiedagen), een salarispakket bestaande uit een aantal extra legale voordelen: groepsverzekering, hospitalisatieverzekering, eco-cheques, maaltijdcheques , laptop, smartphone en bedrijfswagen.

Geïnteresseerd?

Stuur uw CV en motivatiebrief naar Marina Goolaerts, Talent Acquisition Specialist, via m.goolaerts@groupseco.com waar uw dossier op volledig vertrouwelijke wijze zal behandelen worden.

De informatie die over jou verzameld wordt, is bedoeld voor de afdeling HR van SECO om je sollicitatie voor de bovenstaande functie te verwerken. De houdbaarheid van de gegevens is 6 maanden. Je hebt recht op toegang, rectificatie, overdraagbaarheid, verwijdering van deze of de beperking van de verwerking. Je kan je niet akkoord verklaren met de verwerking van je persoonlijke gegevens en hebt het recht om je toestemming op elk moment in te trekken door een e-mail te sturen naar m.goolaerts@groupseco.comJe hebt de mogelijkheid om een bezwaar in te dienen bij een controle instantie.