CHIREC DELTA - Bruxelles
CHIREC DELTA - Bruxelles - Brussel. Architect : ASSAR ARCHITECTS - Principal : La Société Momentanée DELTA 2017 - ©Yvan Glavie

Legal Compliance

Veiligheid en gezondheid in overeenstemming met de voorschriften.

SECO staat voor een veilig en gezond kader voor al uw projecten en hun toekomstige gebruikers. De regelgeving omtrent brandveiligheid, welzijn en asbest kent voor ons geen geheimen. Rekening houdend met de geldende regels en normen, evalueren we uw voorstellen met het oog op een pragmatische oplossing.

Wat ook de omvang van deze projecten mag zijn, we anticiperen op risico’s en waarborgen het welzijn en de veiligheid van iedereen.


Bovendien onze service,  SECO Belgium VZW voert geaccrediteerde (BELAC ISO/IEC 17020) en erkende inspecties uit van technische installaties en uitrustingen bij een eerste ingebruikname, bij een wijziging of periodiek.

Onze competentiecentra zijn:

  • Tijdelijke structuren: Steigers ; Tenten ; Tribunes.
  • Brandveiligheid: Branddetectie ; Natuurlijke ontroking ; Mechanische ontroking.
  • Gas Stookplaatsen: Gasleidingen ; Gasinstallaties. 
  • Hijstoestellen: Loopkranen, takels, ... ; Hefaccessoires ; Werfliften ; Hoogtewerkers ; Liftsteigers. 
  • Individuele of collectieve beschermingsmiddelen: Harnassen, Looplijnen, ... ; Permanente levenlijnen ; Valbeveiliging ; Tijdelijke levenlijnen. 

Andere diensten

Quality & Technical Inspection Services

Een geslaagd en verzekerd project, dankzij de SECO expertise.

Inspectie & Certificatie

SECO stelt zijn ingenieurs tot uw dienst om te voldoen aan de certificatiebehoeften op alle gebieden.