Attestering van innovatieve producten

SECO geeft geschiktheidsverklaringen en conformiteitsverklaringen af voor innovatieve producten/bouwsystemen waarvoor (nog) geen keurmerk bestaat of waar het onderwerp te klein is om certificering aan te vragen. In alle gevallen beantwoordt het attest aan het verzoek van een klant om een onafhankelijke maar bilaterale beoordeling.

In dergelijke gevallen bestaat het attest uit het opstellen van een gedocumenteerd advies op basis van een risicoanalyse en zo mogelijk beargumenteerd op basis van de normen en de knowhow van de ingenieurs van SECO.

Het attest kan ook worden gebruikt als een overgangsfase in afwachting van toekomstige certificatie.