Certificatie van managementsystemen

Een managementsysteem helpt een organisatie bij het vaststellen van een beleid waarmee risico's systematisch worden beheerst en de prestaties voortdurend worden verbeterd. De certificatie van deze managementsystemen vergroot het vertrouwen in de bedrijven die ervoor kiezen om ze te implementeren. Of het nu gaat om kwaliteit, milieu, veiligheid, energie,...

Het gebruik van een managementsysteem leidt tot :

  • Nieuwe inzichten in de eigen processen, met ideeën voor verbetering als gevolg
  • Een betere procesbeheersing en beter zicht op risico’s en mogelijkheden om deze te beheersen.
  • De juiste informatie om prioriteiten te stellen
  • Hogere motivatie van werknemers door de directe betrokkenheid
  • Besparingen in het productieproces, bijv. door minder afval en fouten
  • Meer vertrouwen bij de klant en een betere marktpositie

Meer informatie