Commissioning

Commissioning heeft tot doel te controleren dat alle technische installaties in een gebouw  degelijk werken zoals vooropgesteld tijdens de concept- en ontwerpfase. Goede prestatie-niveaus vormen daarbij de sleutelfactor! Onze commissioning betreft de volgende aspecten:

 • HVAC-installaties
 • verlichting
 • gebouwbeheer- en regelsysteem
 • natuurlijke ventilatie

Ook andere installaties, zoals liften, energieproductie en -verdeling, waterdistributie, sanitaire voorzieningen en brandveiligheid, kunnen worden toegevoegd.

Commissioning

Hoe vatten we het proces van commissioning op?

Commissioning omvat een reeks genormaliseerde testen (bv. EN 12599 in het geval van ventilatie) met het oog op een degelijke werking van een installatie, d.w.z. volgens het oorspronkelijke concept en ontwerp, zoals vastgelegd in het lastenboek.

Onze opdracht omvat in het algemeen de volgende fasen: 

 • een haalbaarheidsstudie omtrent de commissioning (voorafgaande evaluatie)
 • pre-commissioning: inspectie en controle voorafgaand aan de activering (druktesten op leidingen, visuele inspecties…)
 • activering: metingen en aanpassingen
 • alle fasen van het inbedrijfstellingsproces worden behoorlijk gedocumenteerd en zijn bedoeld om de prestatie van de installaties te verbeteren.

Commissioning

OPTIMALISERING EN RAPPORT INZAKE DE WERKING VAN HET GEBOUW 
Tijdens de exploitatie van een gebouw, eenmaal het projectteam het project heeft afgesloten, kan SECO:

 • u begeleiden inzake het gebruik van het gebouw tijdens de eerste maanden
 • u helpen om de technische installaties te configureren
 • de werking van het gebouw helpen optimaliseren

SEASONAL COMMISSIONING
Seasonal commissioning bestaat uit de opvolging van de installaties tijdens de opleverings-periode. Deze laat toe: 

 • rekening te houden met opmerkingen van de gebruikers over het comfort.
 • de exploitatie voor een volledige seizoenscyclus te optimaliseren.