Lotkeuring van producten

Er kan beroep gedaan worden op SECO voor het uitvoeren van lotkeuringen van producten. Deze hebben als doel vast te stellen of er al dan niet voldoende vertrouwen bestaat dat de kenmerken van een product van een (eenduidig) geïdentificeerde partij in overeenstemming zijn met een keuringsdocument.

Een lotkeuring van producten kan leiden tot  schriftelijke verklaring die aangeeft dat er een voldoende mate van vertrouwen bestaat dat de betreffende partij in overeenstemming is met het keuringsdocument.