Prison Haren
©Regie der Gebouwen - Régie des Bâtiments

Nieuw Gevangeniscomplex in Haren | Brussel

Het ontwerp voor de nieuwe gevangenis van Haren gaat uit van het principe van een innovatief gevangenisdorp, met een capaciteit van circa 1.190 gedetineerden. Met 150 000 m² zal deze nieuwe gevangenis de huidige verouderde gevangenissen in Brussel vervangen.

Prison Haren

Het gevangeniscomplex bestaat uit 15 gebouwen en een perimetermuur. Elk gebouw heeft zijn eigen kenmerken, afhankelijk van het gevangenisprogramma. 

Details van het project
In de gevangenis bevindt zich onder andere een arresthuis en een strafhuis voor mannen, een gesloten en een open instelling voor vrouwen, een observatie-instelling, een psychiatrische afdeling, een medisch centrum, een logistiek centrum, een administratief gebouw en een entreegebouw. Een ondergrondse tunnel verbindt de verschillende gebouwen met elkaar.

Alle gebouwen zijn gefundeerd op palen en hebben een structuur van gewapend beton. De gevels variëren naar gelang van de gebouwen: gevelmetselwerk, panelen van gewapend beton, panelen van glasvezelversterkt beton (GFRC) of gevelbepleistering op isolatie.

 

Opdracht van SECO
Onze opdracht omvatte zowel de technische controle van het ontwerp als de technische controle tijdens de uitvoering. Dit hield onder andere volgende zaken in:

  • Technisch advies over de gesloten ruwbouw.
  • Advies over het paalfunderingssysteem en de dimensionering ervan voor een terrein met meer dan 3000 dubbel grondverdringende palen.
  • Advies over de aanwezigheid van water in de grond in gebieden met een hoge grondwaterstand. 
  • Advies en controle van de uitvoeringsdetails voor de waterdichtheid van de kelder en de verbindingstunnel, rekening houdend met de uitzettingsvoegen tussen de verschillende constructies. 
  • Optimalisatie van een groot aantal geprefabriceerde elementen met fabriekscontrole tijdens de productie.
  • Opvolging van een groot aantal gevarieerde en complexe waterdichtingsdetails in uitvoering.
  • Technisch advies over het buitenschrijnwerk specifiek voor een gevangenis met een hoge inbraakwerendheid.
  • Technisch advies over de keuze van het type dak, rekening houdend met het onderhoud van de daken op lange termijn.
  • Onafhankelijk advies tijdens technische besprekingen tussen aannemer en onderaannemer.

Naast onze traditionele technische inspecties hebben we ook de inspectie van alle ontrokingsinstallaties op de site uitgevoerd, voor dit project onze eerste grote opdracht voor onze wettelijke inspecties van technische uitrustingen als erkend organisme (vzw).

Partners
Opdrachtgever / bouwheer: Regie der Gebouwen
Afnemer: FOD Justitie
Architect: Cafasso Architecten (B2Ai architects + EGM architecten)
Studiebureau: VK architects+engineers
Aannemer: THV Cafasso Construction (Denys + FCC Construcción)
Technische installaties: Equans