Koppeling van onderzoek en industrie

Technische Raad SECO (TAB – Conseil Technique – Technical Advisory Board) is een comité van (Belgische of buitenlandse) universiteitsprofessoren die worden gekozen op grond van hun deskundigheid inzake de bij SECO beschikbare activiteiten.

De TAB is het hoogste technische besluitvormingsorgaan van SECO en treedt onafhankelijk op. De leden zijn eminente academici met een duidelijke wetenschappelijke deskundigheid op hun eigen gebied.

 

Het ontstaan van de Technische Raad

De TAB werd oorspronkelijk opgericht om technische kwesties, algemene problemen of de interpretatie van uitzonderlijke gevallen te bespreken en om onafhankelijk advies te verstrekken. De inbreng van de TAB is ook vereist wanneer er een controversiële wetenschappelijke kwestie is tussen SECO en de ontwerp- of uitvoeringsteams. Daarnaast is de TAB ook belast met de toekenning van wetenschappelijke prijzen, waaronder de Magnel-prijs.

Sinds zijn oprichting is het TAB een uniek adviesbureau geweest en een belangrijke troef voor SECO bij het overbruggen van de kloof tussen praktijkmensen en de theoretische benadering. In de afgelopen jaren is SECO aanzienlijk gegroeid en heeft het zijn activiteiten internationaal uitgebreid. Tegelijkertijd is de bouwsector ingrijpend veranderd en zijn er nieuwe technologieën, methoden of uitdagingen bijgekomen. De eigen activiteiten van SECO zijn dan ook geëvolueerd van een auditfunctie naar een steeds belangrijker wordende adviserende rol. Het TAB heeft een belangrijke rol te spelen bij de ondersteuning van SECO bij deze nieuwe uitdagingen.

Een unieke brug vormen tussen de academische wereld en de praktijk, om onafhankelijk wetenschappelijk of technisch advies en begeleiding te verstrekken over alle kwesties die verband houden met de bouwsector.

De missie van de Technische Raad bestaat erin elk technisch of wetenschappelijk vraagstuk, algemene problemen of de interpretatie van uitzonderlijke gevallen in verband met de bouwsector te bespreken en onafhankelijk advies of standpunten te verstrekken. Het advies van het TAB is specifiek vereist wanneer er een controversieel wetenschappelijk probleem is tussen SECO en de ontwerp- of uitvoeringsteams. Namens SECO reikt de TAB internationale prijzen uit voor belangrijke wetenschappelijke bijdragen aan de bouwsector.