De brug tussen onderzoek en industrie

De Technische Raad van SECO (TAB – Conseil Technique – Technical Advisory Board) is een comité van (Belgische of buitenlandse) universiteitsprofessoren die worden gekozen op grond van hun deskundigheid inzake de activiteiten die SECO uitvoert.

De TAB is het hoogste technisch adviesorgaan van SECO en treedt onafhankelijk op. De leden zijn eminente academici met een duidelijke wetenschappelijke deskundigheid in hun eigen vakgebied.

 

Het ontstaan van de Technische Raad

De TAB werd oorspronkelijk opgericht om technische kwesties, algemene problemen of de interpretatie van uitzonderlijke gevallen te bespreken en om onafhankelijk advies te verstrekken. Er wordt eveneens beroep gedaan op de TAB wanneer er een controversiële wetenschappelijke discussie is tussen SECO en de ontwerp- of uitvoeringsteams. Daarnaast is de TAB ook belast met de toekenning van wetenschappelijke prijzen, waaronder de SECO Magnel PhD-prijs.

Sinds zijn oprichting is de TAB een uniek adviescomité en een belangrijke troef voor SECO bij het overbruggen van de kloof tussen de dagdaglijkse praktijk en de theoretische benadering. In de afgelopen jaren is SECO aanzienlijk gegroeid en heeft het zijn activiteiten internationaal uitgebreid. Tegelijkertijd is de bouwsector ingrijpend veranderd en zijn er nieuwe technologieën, methoden of uitdagingen bijgekomen. De eigen activiteiten van SECO zijn ook geëvolueerd van een controlerende functie naar een steeds belangrijker wordende adviserende rol. De TAB speelt een belangrijke rol bij de ondersteuning van SECO bij deze nieuwe uitdagingen.

Een unieke brug vormen tussen de academische wereld en de praktijk, om onafhankelijk wetenschappelijk of technisch advies en begeleiding te verstrekken over alle kwesties die verband houden met de bouwsector.

De missie van de Technische Raad bestaat erin elk technisch of wetenschappelijk vraagstuk, algemene problemen of de interpretatie van uitzonderlijke gevallen in verband met de bouwsector te bespreken en onafhankelijk advies of standpunten te verstrekken. Het advies van het TAB is specifiek vereist wanneer er een controversieel wetenschappelijke discussie is tussen SECO en de ontwerp- of uitvoeringsteams. Namens SECO reikt de TAB internationale prijzen uit voor belangrijke wetenschappelijke bijdragen aan de bouwsector.