Attest van Circulaire economie

De circulaire economie vormt de kern van de ingrijpende veranderingen die de bouw vandaag de dag ondergaat.

In de bouw is de circulariteit van een product vooralsnog niet als zodanig te certificeren. Anderzijds is de noodzaak om een gedocumenteerd advies te geven over de geschiktheid van een product als gevolg van het afbreken/demontage om al dan niet te worden hergebruikt. 

SECO helpt om deze vragen concreet te beantwoorden. Alle materiaalstromen vallen potentieel onder deze aanvragen, en hoewel bepaalde materialen zoals bakstenen, natuursteen of isolatiematerialen al vele jaren worden hergebruikt, is dit niet voor alle sectoren het geval. 

Informatie over de kenmerken van oude producten is moeilijk te verkrijgen; deze materialen hebben geen materiaalpaspoort zoals vandaag meer en meer het geval is voor een groot aantal nieuwe producten. 

Onder deze omstandigheden is het zinvol een beroep te doen op de vaardigheden van het gekwalificeerde en ervaren personeel van SECO om het risico en het potentieel voor hergebruik van deze materialen in te schatten.