Attest van Circulaire economie

De circulaire economie vormt de kern van de ingrijpende veranderingen die de bouw vandaag de dag ondergaat.

                                                                          Safety in circularity                     

Om het vertrouwen in de beschikbare informatie omtrent materialen die hergebruikt (kunnen) worden en om de betrouwbaarheid en het vakmanschap van de actoren in deze sector te verhogen, heeft SECO Belgium een procesattestering “Safety in circularity” ontwikkeld.

Deze attestering omvat een gedeelte of het geheel van de betrokken processen bij hergebruik, m.n. “afbraak/behandeling/opslag”, en kan op elke typologie van bouwmaterialen toegepast worden, m.n. kranen, sanitair, verhoogde vloeren,… Interesse in een dergelijke attestering ? Consulteer : www.safetyincircularity.be

In de bouw is de circulariteit van een product vooralsnog niet als zodanig te certificeren. Anderzijds is de noodzaak om een gedocumenteerd advies te geven over de geschiktheid van een product als gevolg van het afbreken/demontage om al dan niet te worden hergebruikt. 

Informatie over de kenmerken van oude producten is moeilijk te verkrijgen; deze materialen hebben geen materiaalpaspoort zoals vandaag meer en meer het geval is voor een groot aantal nieuwe producten. 

Onder deze omstandigheden is het zinvol een beroep te doen op de vaardigheden van het gekwalificeerde en ervaren personeel van SECO om het risico en het potentieel voor hergebruik van deze materialen in te schatten.