Duurzaamheidsrapport (CSR) 2020

Duurzaamheidsrapport (CSR) 2020 : een vertaling van onze continue inspanningen betreffende People, Planet, Prosperity.

Als onafhankelijke en betrouwbare partner voor de bouwsector willen we samen met al onze stakeholders werken aan een kwaliteitsvolle én duurzame toekomst. In 2017 publiceerden we ons eerste duurzaamheidsrapport. Vandaag maken we de balans op van onze verwezenlijkingen. En we blikken ook kort vooruit naar hoe we in de toekomst onze duurzame ambities nog meer kracht gaan bijzetten.

SECO Belgium : Kwaliteit én Duurzaamheid

Kwaliteit en duurzaamheid zijn voor ons onlosmakelijk met elkaar verbonden. Zowel op sociaal, ecologisch als economisch vlak beschouwen wij het als onze morele plicht om samen met onze medewerkers onze bijdrage te leveren. People, planet en prosperity vormen dan ook de fundamenten van onze visie en strategie.

Onze 4 strategische pijlers voor een duurzaame toekomst

9 op 17 !

SECO Belgium staat achter de zeventien Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van de VN om welvaart te bevorderen en de aarde te beschermen tegen klimaatverandering. Ze vormen een leidraad voor onze initiatieven en dagelijkse activiteiten.

Andere nieuws