Internationale SECO Magnel PhD Award '22-'23

In 1963 heeft SECO een prijsuitreiking opgericht ter nagedachtenis van professor Gustave Magnel, een vooraanstaande wetenschapper en ingenieur die zijn vakgenoten inspireerde en liet schitteren. Hij was één van de oprichters van SECO en werd nadien zelf nog bedrijfsleider. Met deze prijs wil SECO wetenschappelijk onderzoek aanmoedigen binnen de bouwsector en erkenning bieden aan onderzoekers die werkzaam zijn binnen dit vakgebied.

Nu is de ‘Gustave Magnel’-Prijs samengesmolten met de ‘Jacques Verdeyen’-prijs om beter de diversificatie en het internationale bereik van SECO te weerspiegelen. De prijs heet nu de ‘International SECO Magnel PhD Award’.

Deze onderscheiding is €10 000 waard en wordt iedere twee jaar uitgereikt aan de schrijver van een doctoraatsthesis binnen de vakgebieden bouw, burgerlijke bouwkunde, structurele of architecturale wetenschappen of onderwerpen binnen de materiaalwetenschappen, en dit zonder enige beperking, zolang dit onderzoek verband houdt met de activiteiten van de SECO Groep.  

De prijs wordt uitgereikt aan een onderzoeker die tussen 1 januari 2022 en 31 december 2023 een doctoraatsdiploma heeft behaald aan een Europese instelling voor hoger onderwijs. De onderzoeker moet jonger zijn dan 40 jaar op het moment van de voltooiing van het doctoraat. De doctoraatsthesissen moeten opgesteld worden in het Nederlands, Frans, Duits of het Engels. 

De aanvraag moet vergezeld gaan van een nota waarin de kandidaat de praktische toepassing van het wetenschappelijk werk en het mogelijke verband met de activiteiten van de SECO Groep aantoont. 

De kandidatuur moet ten laatste op 31 augustus 2024 ingediend worden bij SECO, Hermeslaan 9, B-1831 Diegem, België (én per e-mail verstuurd worden naar prix_magnel@seco.be).

Lees hier meer over de aanvraagprocedure:
Regulations of the International SECO Magnel PhD Award 2022-2023 - ENG

 

Andere nieuws