Internationale SECO Magnel PhD Award '20-'21

In 1963 heeft SECO een prijsuitreiking opgericht ter nagedachtenis van professor Gustave Magnel, een geweldige wetenschapper en ingenieur die zijn vakgenoten inspireerde en liet schitteren. Hij was één van de oprichters van SECO en werd nadien zelf nog bedrijfsleider. Met deze prijs wil SECO wetenschappelijk onderzoek aanmoedigen binnen de bouwsector en erkenning bieden aan onderzoekers die werkzaam zijn binnen dit vakgebied. 

Nu is de ‘Gustave Magnel’-Prijs samengesmolten met de ‘Jacques Verdeyen’-prijs om beter de diversificatie en het internationale bereik van SECO te weerspiegelen. De prijs heet nu de ‘International SECO Magnel PhD’-Prijs. 

Deze onderscheiding is €10 000 waard en wordt iedere twee jaar uitgereikt aan de schrijver van een doctoraatsthesis binnen de vakgebieden bouw, burgerlijke bouwkunde, structurele of architecturale wetenschappen of onderwerpen binnen de materiaalwetenschappen, en dit zonder enige beperking, zolang dit onderzoek verband houdt met de activiteiten van de SECO Groep.  

De prijs wordt uitgereikt aan een onderzoeker die tussen 1 januari 2020 en 31 december 2021 een doctoraatsdiploma heeft behaald aan een Europese instelling voor hoger onderwijs. De onderzoeker moet jonger zijn dan 40 jaar op het moment van de voltooiing van het doctoraat. De doctoraatsthesissen moeten opgesteld worden in het Nederlands, Frans, Duits of het Engels. 

De aanvraag moet vergezeld gaan van een nota waarin de kandidaat de praktische toepassing van het wetenschappelijk werk en het mogelijke verband met de activiteiten van de SECO Groep aantoont. 

De kandidatuur moet ingediend worden voor 1 november 2022 bij SECO, Aarlenstraat 53, 1040 Brussel, België (prix_magnel@groupseco.com).

Lees hier meer over de aanvraagprocedure:
Reglement voor de toekenning van de internationale SECO Magnel PhD-prijs voor de periode 2020-2021

Andere nieuws