LE FIACRE - Liège
LE FIACRE - Liège. Architect : Valentiny Architectes - Principal : NOSHAQ - ©NOSHAQ

Renovatie

Elk type gebouw of bouwwerk

Renovatie of retrofitting draagt bij tot het behoud en de opwaardering van ons bouwkundig erfgoed. Nieuwe veiligheidsnormen, verhoogde eisen op het vlak van comfort en energieverbruik, nieuwe functies of de ambitie om een attractieve leef- en werkplaats te creëren, liggen aan de grondslag van dit type projecten.

Ook infrastructuur is onderheving aan slijtage en veroudering en vereist soms grondige herstellingen.

Wie kan u hier beter begeleiden dan SECO?

Paragraphs