Inspectie & Certificatie

Certificatie van innovatieve producten, duurzaamheid, attest van gebruiksgeschiktheid, kwaliteitskaders, comfortlabel

De ingenieurs van SECO, die in het hart van de certificatiediensten werken, zijn bijzonder goed geplaatst om u te begeleiden, hetzij in de richting van de certificatie, hetzij in de richting van de attestering, rekening houdend met de bijzonderheden en de context van elke aanvraag.

Attestering is bedoeld om op korte termijn een antwoord te geven op een specifiek verzoek van een specifieke klant, met betrekking tot de gebruiksgeschiktheid (Fitness for use) van een innovatief product of bouwsysteem. Het is een proces tussen twee partijen dat buiten het kader van de certificatie valt. Attestering kan ook de vorm aannemen van een lotkeuring van producten voor een specifieke werf.

Certificatie is daarentegen gebaseerd op een consensus tussen alle stakeholders en bestaat uit een conformiteitsbeoordeling door een derde partij. Het door de derde partij afgegeven certificaat bevestigt dat het product, de dienst of het systeem in kwestie aan specifieke eisen voldoet.

Paragraphs

Onze vaardigheden

Certificatie & Attestering

Certificatie & Attestering

Certificatie & Attestering

Certificatie & Attestering

Certificatie & Attestering

Certificatie & Attestering

Certificatie & Attestering

Certificatie & Attestering

Certificatie & Attestering

Certificatie & Attestering

Certificatie & Attestering