©graine de Vie
©graine de Vie

Herbebossing in Madagascar

30.000 bomen voor Madagaskar
Om de resterende CO2-uitstoot van onze activiteiten te compenseren werkt SECO Belgium samen met Graine de Vie. Deze ngo spitst zich toe op de bescherming en herbebossing van oerbossen in ontwikkelingslanden.

Deze samenwerking geeft ons ook de mogelijkheid om op een positieve manier iets terug te geven aan de samenleving en meer specifiek aan mensen in ontwikkelingslanden. Graine de Vie betrekt bij zijn herbebossingsprojecten namelijk sterk de lokale bevolking door hen bewust te maken van de noodzaak om het milieu te beschermen, gemeenschappelijk projecten uit te werken en mensen lokaal in dienst te nemen.

Ontbossing veroorzaakt bovendien op wereldvlak ongeveer 20% van de CO2-uitstoot. Herbebossen is dus een topprioriteit. SECO Belgium heeft daarom zijn schouders gezet onder de herbebossing van een mangrovewoud in Ambohidrafia, Madagascar, door 30.000 bomen te schenken.

 

seco belgium

 

Duurzaamheidsrapport SECO Belgium