Bilan Carbone® 2019 | Carbon Neutral

Na de berekening van de Bilan Carbone® 2019 en de compensatie van de broeikasgassenuitstoot is SECO Belgium CARBON NEUTRAL geworden!

De balans voor 2019 kondigt al een verbintenis voor de komende jaren aan.

Dit initiatief is voor de SECO-Group een realiteit. Wij staan erop al onze werknemers aan te moedigen dit voorbeeld te volgen. Bovendien hopen wij ook onze externe partners bewust te kunnen maken van dit initiatief.

Hoe wordt onze Bilan Carbone® berekend?

De beoordeling is uitgevoerd door een onafhankelijk adviesbureau  CO2 Strategy volgens de erkende Bilan Carbon®-methode.

Hoe compenseren wij onze Bilan-Carbone ®?

Sinds 2016 zet SECO Belgium zich in om de CO2-voetafdruk drastisch te verminderen:

  • Opening van satellietkantoren in Vlaanderen en Wallonië ;
  • Ontwikkeling van telewerk voor werknemers ;
  • Bevordering van het openbaar vervoer ;
  • Bevordering van fietsen ;
  • Vernieuwing van het wagenpark, met name op basis van milieucriteria ;
  • Vernieuwing van de kantoorverlichting (LED) ;
  • Ontwikkeling van een nieuwe cafetaria ;
  • Vermindering van het papiergebruik ;
  • Vermindering van het aantal computerservers.

Alle respectievelijke initiatieven hebben onder meer geleid tot een sterke optimalisering van de zakenreizen en aanzienlijke energiebesparingen.

 

Terwijl onze inspanningen worden voortgezet, worden andere voorstellen bestudeerd om onze prestaties te blijven verbeteren.

Hoe compenseren wij onze uitstoot van broeikasgassen?

Om al onze gasemissies voor het jaar 2019 te compenseren, hebben wij besloten bij te dragen aan de aanplanting van 30.000 bomen.

Hiervoor hebben we ons gewend tot de NGO Graine de vie. Deze Belgisch-Luxemburgse organisatie zet zich in voor de bescherming en herbebossing door bomen te planten in ontwikkelingslanden.

Andere nieuws