Circulaire Bouw... en de verzekerbaarheid?

SECO Belgium en Common Ground starten een onderzoeksproject naar een van de belangrijkste belemmeringen van circulaire projecten in de bouwsector: de verzekerbaarheid van circulaire projecten.

Vlaanderen Circulair en OVAM lanceerden tussen 2017 en 2019 drie projectoproepen om innovatieve en waardevolle circulaire economieprojecten te ondersteunen, waarbij de theorie van de circulaire economie uitgetest wordt in de praktijk.

Voor 2020 opteerden zij om hun middelen in te zetten en zich voornamelijk te richten op de bouwsector.

Net als 28 andere projecten, kreeg het projectvoorstel van SECO België en Common Ground voor Vlaanderen Circulair een positief advies van de jury. Aangezien we zeer betrokken zijn bij innoverende technieken en hun dagelijkse uitdagingen, zijn we verheugd dat we aan deze ambitieuze ontwikkeling kunnen bijdragen.

De geselecteerde initiatieven hebben als doel:

  • identificeren van de factoren die de verdere ontwikkeling van circulariteit in de bouw belemmeren ;
  • aanbevelingen te geven ;
  • onderzoeken hoe de systeemknelpunten overstegen kunnen worden ;
  • het versnellen van de transitie van lineaire economie  naar circulaire economie.

Eén van de grote uitdagingen blijkt die van de onzekerheid over de verdeling van verantwoordelijkheden en de verzekerbaarheid bij circulair bouwen, meer specifiek omtrent de levensduurverlening, hergebruik van gebouwen, bouwproducten en bouwmaterialen en de toepassing van zeer innovatieve producten en bouwsystemen.

Het doel is bijdragen tot het verbeteren  van het vertrouwen tussen verschillende betrokken actoren in het kader van deze nieuwe en noodzakelijke ontwikkeling.

Hierbij speelt ook de nood aan betrouwbare en relevante technische informatie m.b.t. gebouwen, bouwdelen, bouwproducten en bouwmaterialen met het oog op circulair bouwen voor  bouwprojecten, bouwproducten en –materialen zowel in omloop als nieuwe doorheen hun volledige levensduur.

Het onderzoeksproject van SECO Belgium en Common Ground zal in samenwerking met zijn stakeholders (bouwheren, ontwerpers, aannemers en verzekeraars) deze problematiek verkennen, uitdiepen, benoemen en aanbevelingen uitvaardigen aan verzekeraars, verzekerden en overheden om de vastgestelde uitdagingen van verzekerbaarheid van circulair bouwen te overstijgen.

Andere nieuws